Thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK tại chỗ

Có 2 loại khai báo thủ tục hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ là khai báo thủ công và khải báo điện tử. Với quy trình thực hiện này doanh nghiệp được hưởng nhiều ưu đãi về thuế.

Dù là hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ hay hàng hóa xuất nhập khẩu thông thường đều phải tuân thủ theo pháp luật về quy định quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu và chính sách thuế đúng quy định.

Xuất Khẩu hàng hóa tại chỗ

Đây là một giải pháp mà nhiều doanh nghiệp lựa chọn để hưởng ưu đãi thuế và giảm thời gian và chi phí thay gì lựa chọn xuất khẩu hàng hóa ra thị trường nước ngoài.

Những loại hàng hóa được áp dụng trong xuất khẩu tại chỗ cũng như là nhập khẩu tại chỗ là các sản phẩm do doanh nghiệp (có vốn đầu tư nước ngoài hoặc trong nước) sản xuất bán cho các doanh nghiệp nước ngoài theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng mua bán. Nhưng khác biệt ở chỗ là việc thương nhân nước ngoài sẽ thanh toán bằng ngoại tệ và sản phẩm không được chuyển trực tiếp ra nước ngoài mà từ thương nhân Việt nam này sang thương nhân Việt Nam khác.

Theo khoản 3 Điều 32 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP các loại hàng hóa sau được quy định là hàng hóa xuất nhập khẩu trong luật hải quan

  1. Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;
  2. Những loài hàng gia công; thiết bị máy móc được thuê hoặc mượn; nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công có thời hạn
  3. Hàng hóa được trao đổi mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với cá nhân, tổ chức nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

Với 3 điều trên bạn có thể tìm hiểu thêm kỹ hơn các quy định về hàng hóa xuất nhập khẩu phân loại và tìm hiều thêm thông tin khi liên hệ trực tiếp với chúng tôi. 

Sẽ có các Chi cục khai báo thuế hải quan thuận tiện được lựa chọn bởi người khai báo hải quan, và tùy theo loại hình hàng hóa khác nhau.

Tất cả hồ sơ liên quan trong quy định Hồ sơ hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ đều được quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC Điều 16

Đối Với Thủ Tục Mua Bán Hàng Hóa Giữa 2 Doanh Nghiệp Nội Địa Và Chế Xuất

Hóa đơn thương mại sẽ được thay thế bởi hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng trong trường hợp hàng hóa mua bán giữ doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất theo quy định của Bộ Tài Chính.

Nữa tháng (15 ngày) là quy định bắt buộc người nhập khậu tại chỗ phải làm thủ tục hải quan kể từ ngày thông quan hàng hóa xuất khẩu và sau khi hoàn thành việc giao nhận hàng hóa

Thủ tục hải quan

a) Trách nhiệm của người xuất khẩu:

a.1) Khai thông tin tờ khai hàng hóa xuất khẩu và khai vận chuyển kết hợp, trong đó ghi rõ vào ô “Điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” là mã địa điểm của Chi cục Hải quan làm thủ tục hải quan nhập khẩu và ô tiêu chí “Số quản lý nội bộ của doanh nghiệp” theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này;

a.2) Thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa theo quy định;

a.3) Giao hàng hóa cho người nhập khẩu sau khi hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan.

b) Trách nhiệm của người nhập khẩu:

b.1) Khai thông tin tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo đúng thời hạn quy định trong đó ghi rõ số tờ khai hàng hóa xuất khẩu tại chỗ tương ứng tại ô “Số quản lý nội bộ của doanh nghiệp” trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này hoặc ô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan giấy;

b.2) Thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo quy định;

b.3) Chỉ được đưa hàng hóa vào sản xuất, tiêu thụ sau khi hàng hóa nhập khẩu đã được thông quan.

c) Trách nhiệm của cơ quan hải quan làm thủ tục xuất khẩu: Thực hiện thủ tục xuất khẩu theo quy định tại Chương II Thông tư này;

d) Trách nhiệm của cơ quan hải quan làm thủ tục nhập khẩu:

d.1) Theo dõi những tờ khai hàng hóa xuất khẩu tại chỗ đã hoàn thành thủ tục hải quan để thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu;

d.2) Tiếp nhận, kiểm tra theo kết quả phân luồng của Hệ thống. Trường hợp phải kiểm tra thực tế hàng hoá, nếu hàng hóa đã được kiểm tra thực tế tại Chi cục Hải quan xuất khẩu thì Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu không phải kiểm tra thực tế hàng hoá;

d.3) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài thì hàng tháng tổng hợp và lập danh sách các tờ khai hàng hóa nhập khẩu tại chỗ đã được thông quan theo mẫu số 20/TKXNTC/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân nhập khẩu tại chỗ.

6. Trường hợp người khai hải quan là doanh nghiệp ưu tiên và các đối tác mua bán hàng hóa với doanh nghiệp ưu tiên; doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan và đối tác mua bán hàng hóa cũng là doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan có hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ được giao nhận nhiều lần trong một thời hạn nhất định theo một hợp đồng/đơn hàng với cùng người mua hoặc người bán thì được giao nhận hàng hóa trước, khai hải quan sau. Việc khai hải quan được thực hiện trong thời hạn tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày thực hiện việc giao nhận hàng hóa. Người khai hải quan được đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ tại 01 Chi cục Hải quan thuận tiện; chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. Cơ quan hải quan chỉ kiểm tra các chứng từ liên quan đến việc giao nhận hàng hóa (không kiểm tra thực tế hàng hóa). Đối với mỗi lần giao nhận, người xuất khẩu và người nhập khẩu phải có chứng từ chứng minh việc giao nhận hàng hóa (như hóa đơn thương mại hoặc hóa đơn GTGT hoặc hoá đơn bán hàng, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ,…), chịu trách nhiệm lưu giữ tại doanh nghiệp và xuất trình khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra.

          Cơ sở pháp lý thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ:

- Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.