HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHỖ

cty hợp đồng với một công ty tại Malaysia để mua sợi, nhưng do cty bên Malaysia có 1 đối tác tại Đồng Nai nên họ chỉ định cho đối tác ở Đồng Nai giao hàng cho công ty FTI luôn. Hiện tại công ty FTI và công ty ở Đồng Nai đều không nằm trong KCN hoặc KCX nên không biết mở tờ khai tại hải quan thuộc Chi cục nào. Nhờ anh, chị tư vấn giúp đễ doanh nghiệp thực hiện đúng quy định.

 

 

ướng mắc của cá nhân, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

 - Căn cứ Điều 18, Điều 58 tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định

“Điều 19. Đăng ký tờ khai hải quan

1. Địa điểm đăng ký tờ khai hải quan

a) Hàng hóa xuất khẩu được đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi có cơ sở sản xuất hoặc Chi cục Hải quan nơi tập kết hàng hóa xuất khẩu hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất hàng;

b) Hàng hóa nhập khẩu được đăng ký tờ khai tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận tải đơn, hợp đồng vận chuyển hoặc Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi hàng hóa được chuyển đến;

c) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình một số loại hình cụ thể thì địa điểm đăng ký tờ khai thực hiện theo từng loại hình tương ứng quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này.

Điều 58. Địa điểm làm thủ tục làm thủ tục hải quan

1. Địa điểm làm thủ tục nhập khẩu:

a) Đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để gia công; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu: Tổ chức, cá nhân được lựa chọn làm thủ tục nhập khẩu tại 01 Chi cục Hải quan sau đây:

a.1) Chi cục Hải quan nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh hoặc cơ sở sản xuất;

a.2) Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục Hải quan cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa;

a.3) Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu thuộc Cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất hoặc nơi có cửa khẩu nhập.

2. Địa điểm làm thủ tục xuất khẩu:

a) Đối với hàng hóa là sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu: Tổ chức, cá nhân được lựa chọn làm thủ tục tại Chi cục Hải quan thuận tiện;”…”

Như vậy, tùy vào loại hình nhập khẩu, xuất khẩu Công ty có thể tham khảo các quy định nêu trên để chọn địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của mình. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

NGUỒN: HẢI QUAN ĐỒNG NAI