Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan) - II

Tờ thứ 2 trong bảng kê khai thủ tục hải quan trong Thông Tư 38/2015/TT-BTC là Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (Thông quan) 

Tương tư tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông báo kết quả và phân luồng) ở tờ khai này vẫn là kê khau các thông tin cần thiết như họ tên, mã bưu chính, địa chỉ, số điện thoại v.v... đơn vị tổ chức xuất nhập khẩu xuất nhập khẩu