Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông báo kết quả phân luồng) - I

Một trong những tờ khai trong phu lục Thông Tư 38/2015/TT-BTC là tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông báo kết quả phân luồng) gồm 3 giấy sau:

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông báo kết quả phân luồng)

Thông tin tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu: Mã - Tên - Mã Bưu Chính - Địa Chỉ - Mã Nước; Người ủy thác xuất nhập khẩu

Ngoài ra, còn kê khai các giấy phép nhập khẩu, các mã phân loại khai trị giá, chi tiết trị giá. 

Tờ khai thứ 2: bao gồm số tờ khai, mã phân loại kiễm tra, tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai v.v...

Tở Khai 3 là tờ kê khai thuế  và thu khác:

Liện hệ để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ hải quan miễn phí: Hotline support 24/7: 84.903 712 368