Quy Định Về Xuất Nhập Khẩu Bàn Ghế, Salon Gỗ

Bài viết giới thiệu về thủ tục hải quan, cách xin giấy phép bạn ngành, thuế hải quan về sản phẩm bàn ghế, salon gỗ theo quy định.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa gỗ thành phẩm

Đối với các mặt hàng đồ gỗ như bàn ghế, salon, tủ kệ, hay các loại nội thất văn phòng gỗ. Được xem là hàng hóa được sản xuất và thành phẩm làm từ gỗ. Được qui định trong pháp luật không thuộc các mặt hàng cấm hay hạn chế nhập khẩu.

Dựa trên thông tư 128/2013/tt-btc (thủ tục hải quan truyền thống) được ban hàng và áp dụng vào 9/10/2013 của Bộ tài chính sẽ được quy định tại Điều 11 và 12. Hoặc tìm hiều về điều 8,9 thông tư 196/2012/tt-btc bạn hành vào ngày 15/11/2012 (thủ tục hải quản điện tử)

Theo Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển nông thôn “Hàng thủ công mỹ nghệ có nguồn gốc thực vật”. Được quy định điểm đ khoản 2 điều 1 thông tư 40/2012/TT-BNNPTNT.

Ngày 15/8/2012 quy định mặt hàng này phải được kiểm dịch.

Xem thêm: Thủ tục hai quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Thuế suất áp dụng với các mặt hàng đồ gỗ thành phẩm qui định

Nhìn chung để phân loại áp dụng các mức quy định thuế suất với hàng hóa xuất nhập khẩu có thể căn cứ vào Thông tư số 49/2010/tt-btc ngày 12/04/2010.

Với các mặt hàng gỗ thành phẩm như bàn ghế, salon, võng được ban hàng trong thông tư 164/2013/tt-btc tháng 11 năm 2013 có hiệu lực tháng 1 năm 2014 được quy định mã HS 9403.30.00 thuế xuất nhập khẩu ưu đãi là 25% và thuế giá trị gia tăng là 10% (VAT).

Xem thêm: Thủ tục mua bán hàng hóa giữa 2 doanh nghiệp chế xuất và nội địa

Tuy nhiên, các quy định trên có thể thay đổi theo thời điểm mà các Doanh Nghiệp nhập khẩu. Được quy định tại cục hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Trung tâm phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.