Phí CIC thuê thuế GTGT 10% và trị giá tính thuế

Câu hỏi: 17861:

Căn cứ Điểm g), Khoản 2, Điều 13 Thông tư số 39/2015/TT-BTC quy định về các khoản điều chỉnh cộng:

“g) Chi phí vận tải và chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên, không bao gồm chi phí bốc, dỡ, xếp hàng từ phương tiện vận tải xuống cửa khẩu nhập đầu tiên." 

Doanh nghiệp hàng theo giá CIF, hoặc C&F, có nghĩa là bên bán phải trả mọi chi phí có liên quan đến khâu vận tải hàng hóa đến cửa khẩu nhập Hải Phòng. Hãng tàu khi phát lệnh cho chúng tôi thu phí CIC và phát hành hóa đơn GTGT 10% và giải thích là phí này là Phụ phí mất cân đối vỏ container-Container Imbalance Charge (CIC), để vận chuyển vỏ container rỗng từ Hải Phòng về nước xuất khẩu và là một khoản phí địa phương ( local charge ) tương tự như các loại phí D/O, CFS, handling fee nên họ phát hành hóa đơn GTGT có mức thuế 10% .

Đối thuế GTGT của loại phí CIC ( đã có thuế GTGT 10%) , nếu là khoản phải cộng, doanh nghiệp sẽ phải đóng trùng 2 lần thuế GTGT phí CIC cho cùng một lô hàng? vì hãng tàu đã thu một lần 10%, sau đó cơ quan hải quan lại thu thêm 10% nữa khi tính vào các khoản phải cộng.

Như vậy kính đề nghị quí cơ quan tư vấn, trong trường hợp trên, phí CIC có thuế GTGT 10% có phải tính vào các khoản điều chỉnh cộng hay không? nếu phải tính thì cộng phần phí CIC trước thuế GTGT 10% hay trị giá phí CIC sau thuế. và phần thuế GTGT nộp trùng xử lý như thế nào? 

 

Ngày gửi: 05/10/2016 - Trả lời: 12/10/2016

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Santa Clara

Địa chỉ: Thôn An Tĩnh, xã Yên Bình, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định - Email : nd@maxhanoi.com.vn

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Phụ phí CIC (Container Imbalance Charge) là phí cân bằng container. Đây là một loại phụ phí vận tải biển do hãng tàu thu nhằm mục đích bù đắp chi phí vận chuyển container rỗng về nơi có nhu cầu xuất hàng. Phí CIC phát sinh từ việc điều chuyển một lượng lớn container từ nơi thừa đến nơi thiếu. Phí CIC có thể được xem như một phần của phí container.

-Căn cứ Điều 5, Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì:

“Trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên. Trị giá giao dịch là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu sau khi đã được điều chỉnh. Giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu là tổng số tiền mà người mua đã thanh toán hoặc sẽ phải thanh toán, trực tiếp hoặc gián tiếp cho người bán để mua hàng hóa nhập khẩu”.

-Căn cứ Điểm g), Khoản 2, Điều 13 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về các khoản điều chỉnh cộng:

“g) Chi phí vận tải và chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên, không bao gồm chi phí bốc, dỡ, xếp hàng từ phương tiện vận tải xuống cửa khẩu nhập đầu tiên.

Trường hợp các chi phí bốc, dỡ, xếp hàng từ phương tiện vận tải xuống cửa khẩu nhập đầu tiên đã bao gồm trong chi phí vận tải quốc tế hoặc đã bao gồm trong giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán thì được trừ ra khỏi trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu nếu đáp đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư này.

g.1) Trị giá của khoản điều chỉnh này được xác định trên cơ sở hợp đồng vận tải, các chứng từ, tài liệu liên quan đến vận tải hàng hóa;”.

Nếu như trong hợp đồng vận tải, các chứng từ, tài liệu liên quan đến vận tải hàng hóa thể hiện phí CIC thì được xem xét cộng vào trị giá tính thuế vì nó liên quan đến chi phí để có được container rỗng để chứa hàng nhập khẩu, do hãng tàu thu người nhập khẩu.

Khi khai trị giá tính thuế phí CIC đề nghị doanh nghiệp sử dụng trị giá trước khi tính thuế GTGT để tránh nộp hai lần thuế GTGT cho loại phí này. Về việc nộp hai lần thuế GTGT, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.