HS trên C/O

Câu hỏi: 21729:

Bên cty nhập nguyên liệu chất phụ gia để sản xuất hạt nhựa. Nguyên liệu nhập có xuất xứ từ Ssingapore và nhập thông qua 1 nước thứ 3 là Hàn quốc. Vì vậy cty sử dụng C/O form D (Có “Thirty country invoicing”). Nhưng trên C/O thể hiện hs code là: 3902.90 (hs code bắt buộc theo biểu thuế của cty (của Singapore) xuất mặt hàng cho cty chúng tôi). Trong khi cty đã nhập mặt hàng này lấy mẫu đi giám định và cho ra hs code là: 3906.90. Bây giờ trên C/O thể hiện hs code: 3902.90 nhưng trên tờ khai nhập cty thể hiện là: 3906.90. Vậy C/O trong trường hợp này có được chấp nhận không. Nếu trường hợp trên C/O không được chấp nhận thì cty muốn thể hiện cả 2 hs code của cả nước nhập và nước xuất khác nhau trên C/O thì có được chấp nhận hay không (ví dụ: import country hscode: 3906.90. export country hscode: 3902.90).Kính mong quý Hải quan xem xét hỗ trợ tư vấn cho cty.

 

Ngày gửi: 20/06/2019 - Trả lời: 27/06/2019

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH LOTTE ADVANCED MATERIALS VIỆT NAM

Địa chỉ: Phân KCN Nhơn Trạch 6A, KCN Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. - Email :

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

 - Căn cứ điểm h khoản 6 điều 15 Thông tư 38/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính (bãi bỏ điều 26 Thông tư số 38/2015/TT-BCT)

Điều 15. Kiểm tra nội dung trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa

6. Các trường hợp khác biệt nhỏ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa:

Cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong trường hợp có sai sót nhỏ hoặc khác biệt nhỏ giữa nội dung khai trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa với các chứng từ khác thuộc hồ sơ hải quan nếu những sai sót, khác biệt này phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu, gồm:

h) Sự khác biệt mã số trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa với mã số trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu nhưng không làm thay đổi bản chất xuất xứ hàng hóa và hàng hóa thực tế nhập khẩu phải phù hợp với mô tả hàng hóa trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa;”

Theo quy định trên, trong trường hợp không có sự khác biệt lớn về mô tả hàng hoá giữa mã HS trên C/O so với mã HS của hàng hoá thực tế nhập khẩu và không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng nhận xuất xứ cũng như bản chất hàng hóa nhập khẩu thì cơ quan Hải quan sẽ xem xét chấp nhận C/O hay báo cáo Tổng cục Hải quan để xác minh.

- Căn cứ mục 8 Phụ lục IX – Hướng dẫn kê khai C/O (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) quy định.

8. Ô số 7: số kiện hàng, loại kiện hàng, mô tả hàng hoá (bao gồm số lượng và mã HS của nước nhập khẩu)”.

Như vậy, căn cứ theo hướng dẫn trên thì trên C/O chỉ thể hiện 01 mã HS hàng hóa của nước nhập khẩu mà thôi. Do thẩm quyền kiểm tra và chấp nhận tính hợp lệ C/O trường hợp trên, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Công ty tham khảo nội dung các quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.