Bị hải quan nhũng nhiễu, báo lãnh đạo theo số điện thoại này

Bị hải quan nhũng nhiễu, báo lãnh đạo theo số điện thoại này

Tổng cục Hải quan vừa ban hành “Quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng”, có hiệu lực từ ngày 15/11/2016.

Đường dây nóng này được thực hiện qua tổng đài 19009299. Tổng cục Hải quan cho hay, việc này nhằm nâng cao kỷ luật kỷ cương khi thi hành công vụ và phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn tham nhũng, nhũng nhiễu; hỗ trợ có hiệu quả cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật…

Bị hải quan nhũng nhiễu, báo lãnh đạo theo số điện thoại này
Tổng cục Hải quan muốn nâng cao kỷ cương kỷ luật thi hành công vụ. Ảnh: L.Bằng

Về nguyên tắc quản lý, sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng được thực hiện qua đường dây nóng tổng đài 19009299 và chuyển đến hệ thống đường dây nóng nhánh để xử lý theo quy định. Nội dung cuộc gọi qua số điện thoại đường dây nóng được ghi âm, lưu trữ và quản lý theo chế độ “Mật”.

Đảm bảo hoạt động thông suốt, liên tục 24/24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, Tổng cục Hải quan yêu cầu chỉ công chức được giao quản lý, sử dụng đường dây nóng được sử dụng để tiếp nhận và xử lý tin báo theo quy định tại Quy chế này; nghiêm cấm sử dụng đường dây nóng vào mục đích cá nhân…

Đơn vị quản lý, sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận tin báo qua đường dây nóng là Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan quản lý, sử dụng tiếp nhận tin báo; Tại địa phương, Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố; các Chi cục và tương đương trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố quản lý, sử dụng tiếp nhận tin báo thuộc thẩm quyền.

L.Bằng